युएईको अरबियन पानि जहाजमा भ्रमण तथा नेपाली लोकसंगीत सहित को सांगीतिक कार्यक्रम

मिति: 2019-02-01 00:00:00
देश : United Arab Emirates
आयोजक: तनहुँ सेवा समाज युएई, युएई
स्थान: तपशिलः मितीः ०१-०२-२०१९, शुक्रबार समयः भेला दिनको ठिक १२:३० बजे प्रस्थान १:३० बजे - मनोरन्जन अवधि ४ घण्टा स्थानः रोलेक्स टावरको अगाडी पट्टी - क्रिक पार्क तनहुँ सेवा समाज युएई, युएई परिवार

विशेष