नेपाल आइडलबाट निस्किएपछि पहिलो पटक मिडियामा आएर बोले अफसर अली

नेपाल आइडलबाट निस्किएपछि पहिलो पटक मिडियामा आएर बोले अफसर अली

Leave a reply

HTML Tags are not supported

Click on captcha to refresh

Post My Comment »