माग्ने बुढाले रिसाएर भने ‘नेपाली गीत गाउने नेपाल आइडलजस्ता झ्याउरे कार्यक्रम बन्द गर्नुपर्छ’

माग्ने बुढाले रिसाएर भने ‘नेपाली गीत गाउने नेपाल आइडलजस्ता झ्याउरे कार्यक्रम बन्द गर्नुपर्छ’

Leave a reply

HTML Tags are not supported

Click on captcha to refresh

Post My Comment »