शंशाकलाई ओलीको व्यङ्ग्य- खुराफाती डाक्टरको बुद्धिले यसपटक घाम ताप्छ

शंशाकलाई ओलीको व्यङ्ग्य- खुराफाती डाक्टरको बुद्धिले यसपटक घाम ताप्छ

Leave a reply

HTML Tags are not supported

Click on captcha to refresh

Post My Comment »