पहिलोपटक एउटै फिल्म हेर्न पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र सभामुखको लाइन

पहिलोपटक एउटै फिल्म हेर्न पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र सभामुखको लाइन, के छ फिल्मको विशेषता ?

Leave a reply

HTML Tags are not supported

Click on captcha to refresh

Post My Comment »