नेपाल आइडलका आयोजक बुद्ध लामाप्रति आक्रामक 'आफैं गल्ती गर्ने हामीलाई दोष ?'

नेपाल आइडलका आयोजक बुद्ध लामाप्रति आक्रामक 'आफैं गल्ती गर्ने हामीलाई दोष ?'

Leave a reply

HTML Tags are not supported

Click on captcha to refresh

Post My Comment »