बर्मेली नेपाली रुदै भन्छन् हामी विदेशमा बस्ने नेपालीलाई डर हुन्छ

बर्मेली नेपाली रुदै भन्छन् हामी विदेशमा बस्ने नेपालीलाई डर हुन्छ

Leave a reply

HTML Tags are not supported

Click on captcha to refresh

Post My Comment »