ज्याक खड्का

ज्याक खड्का

खड्का डिसी नेपालका जापान प्रतिनिधि हुन् ।


ज्याक खड्काबाट थप